โซลูชั่นส์การบริหารจัดการเงินสด

ศูนย์เงินสด

ลดค่าใช้จ่ายด้าน โลจิสติกส์และย่นระยะของวงจรเงินสด

ศูนย์เงินสดให้บริการการจัดการเงินทุนที่สำคัญ

ศูนย์เงินสดของการ์ดฟอร์ซได้จัดตั้งขึ้นและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานและความมั่นคงของกฎหมายไทยในการให้บริการจัดส่งเงินสดระหว่างธนาคารกลางกับสาขาธนาคารที่เชื่อถือได้เพื่อลดต้นทุนด้านการขนส่ง การขาดเงินสด และสร้างความคุ้มทุนสูงสุดให้แก่ลูกค้า

การ์ดฟอร์ซรับผิดชอบการจัดส่งธนบัตรจากธนาคารกลางไปยังศูนย์เงินสดและจากศูนย์เงินสดไปยังสาขาต่างๆ ของธนาคาร ระบบห้องนิรภัยและระบบไอทีของศูนย์เงินสดของการ์ดฟอร์ซมีความเหมาะสมอย่างยิ่งต่อฟังก์ชันการจัดเก็บรวมถึงการจัดทำรายงานทางบัญชีสำหรับการบริหารจัดการเงินคงคลัง

ติดต่อเรา
+ 66 0 2973 6000
ติดต่อเรา
ด้านบนของเพจ