ข่าวสารจากเรา

เฉลิมฉลองวันเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสากล 2562

เพื่อเป็นการแสดงความระลึกต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหมดในอุตสาหกรรม ถึงการทำงานอย่างหนักหน่วง การรักษาจรรยาบรรณต่องานที่รับผิดชอบ และการอุทิศเวลาทำงานตลอด 7 วัน 24 ชม. ของพวกเขา คุณจอร์จ ชิน ประธานกลุ่มบริษัทของเราจึงขอเป็นผู้นำในการประกาศให้วันที่ 24 กรกฎาคมปีนี้เป็นวันเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสากล (ISO Day) เป็นวันสำหรับการชื่นชมและแสดงความขอบคุณต่อผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทุกๆ ท่านทั่วโลก

ด้านบนของเพจ