เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาและค่านิยม

พัฒนาความเชี่ยวชาญในด้านความปลอดภัยเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและไม่หยุดนิ่งของชุมชนอยู่เสมอ

ภารกิจและวิสัยทัศน์

การ์ดฟอร์ซ มุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชั่นรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินด้วยการรักษาความปลอดภัยแบบ multi-disciplinary และโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับลูกค้าบุคคลเพื่อรักษาความปลอดภัยของธุรกิจ ลดความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

การ์ดฟอร์ซมุ่งมั่นที่จะจัดหาโซลูชั่นรักษาความปลอดภัยแบบมืออาชีพและประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระจายขอบเขตการให้บริการ ตอบสนองความต้องการและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว และเราเข้าใจดีว่าพนักงานของเราเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด  การ์ดฟอร์ซจึงมุ่งมั่นในการจัดสรรสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย แปลกใหม่และท้าทายให้แก่พนักงานของเรา

ค่านิยมของเรา
ความเป็นมืออาชีพ
ปฏิบัติหน้าที่ของเราอย่างสุดความสามารถ
ความซื่อสัตย์
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และคำนึงถึงจริยธรรม
ความเชี่ยวชาญ
มุ่งมั่นเพื่อความโดดเด่นในคุณภาพ นวัตกรรม คุณค่า และความพึงพอใจของลูกค้า ที่สามารถชี้วัดได้ด้วยการประเมินผลงาน
ความเข้าใจในตัวลูกค้า
ทำความเข้าใจกับความต้องการเฉพาะของลูกค้าและพัฒนาโซลูชันที่ปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
การพัฒนาบุคลากร
ให้การฝึกอบรมและการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่พนักงานและส่งเสริมความหลากหลาย ความเคารพ และความสมดุลในชีวิตการทำงาน
ความปลอดภัย
ปกป้องลูกค้าและพนักงานของเราผ่านระบบ ขั้นตอนและการฝึกอบรมที่เหมาะสม
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ดูแลความต้องการของชุมชน พนักงาน ลูกค้าและสิ่งแวดล้อมด้วยทุกความพยายามของเรา
ด้านบนของเพจ